Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Keresés

Kulcsszó keresése: Összesen 4 eredmény található.
Címke: Magyarország Rendezés
(Emléktár)
G. Ja. Korotkevicsnek, az SzK(b)P KB Külügyi Osztálya munkatársának1 feljegyzése V. P. Szviridovval, a SZEB elnökhelyettesével folytatott megbeszéléséről a magyarországi politikai helyzetről   Budapest, 1947. április eleje Titkos!   Az éleződő magyarországi politikai küzdelemben két pólus rajzolódott ki világosan – a Magyar Kommunista Párt és a Független Kisgazdapárt. Az utóbbi összegyűjtötte az ország minden reakciós elemét, és már régen elveszítette paraszti jellegét.  A kommunisták komoly sikereket értek el a gazdaság területén. Legnagyobb sikerük a valuta stabilizálása. A kisgazdapárt szerette volna elérni, hogy az infláció miatt az amerikaiak avatkozzanak be az orszá...
(Eseménytár)
Az országgyűlés 230:63 arányban megszavazta az 1948:XXXIII. törvénycikket A nem állami iskolák fenntartásának az állam által való átvétele, az azokkal összefüggő vagyontárgyak állami tulajdonba vétele és személyzetének állami szolgálatba való átvétele tárgyában.
(Eseménytár)
Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártja főtitkára kecskeméti beszédében a mezőgazdaság szocialista átalakítását és a „klerikális reakcióval” való leszámolást fő feladatként említette. → november 27.
(Eseménytár)
A Budapesti Fővárosi Bíróság „a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésnek” minősítette az iskolán kívüli hitoktatást és hitbuzgalmi tevékenységet, ezért Havass Géza (I. r. vádlott) hitoktatót öt év 6 hónap, Merényi Gyulát (II. r. vádlott) 4 év 6 hónap, Nobilis Gábort (III. r. vádlott) 4 évi, Hontvári Miklóst (IV. r. vádlott) 3 év 6 hónap, Gáldy Zoltánt (V. r. vádlott) 2 év 6 hónap, Barday Ödönt (VI. r. vádlott) 8 évi, Ikvay Lászlót (VII. r. vádlott) a Katolikus Ifjúmunkások Országos Egyesülete (KIOE) egykori főtitkárát 6 évi, Emődi Lászlót (VIII. r. vádlott) 7 évi, Földy Endrét (IX. r. vádlott) 6 év 6 hónap, Lénárd Ödönt (X. r. vádlott) ...
Keresés a teljes tartalomban
Célzott keresés
Időrend
Személynév
Földrajzi név
Téma