Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Keresés

Kulcsszó keresése: Összesen 1420 eredmény található.
Címke: Had Rendezés
(Eseménytár)
Zsigmond brandenburgi őrgróf hadat vezet Szlavóniába felesége, Mária királynő kiszabadítására. Eredménytelenül ostromolja Gomnec várát.
Címkék: 1323-1541 Had
(Eseménytár)
I. Tvrtko István bosnyák király udvarába fogadja a Magyarországról menekülőket, és támadást indít Zsigmond király ellen. Az év második felében megszállja Dalmáciát és Horvátország egy részét. (→ 1390. január)
Címkék: 1323-1541 Had Politika
(Eseménytár)
Frangepán János, Zsigmond király horvátországi hadainak vezére megostromolja Vrána várát. Palisnai János megsebesül a vár védelmében, az ostrom mégis eredmény nélkül ér véget.
Címkék: 1323-1541 Had
(Eseménytár)
Zsigmond király elfoglalja a boszniai Dobor várát, a Horvátiak utolsó erődítményét. Dabisa István bosnyák király elismeri Magyarország fennhatóságát, lemond minden horvátországi és dalmáciai igényéről, és hozzájárul, hogy halála után a bosnyák korona Zsigmondra szálljon. Az elfogott Horváti Jánost Pécsett nyilvánosan megkínozzák, majd felnégyelik.
Címkék: 1323-1541 Had
(Eseménytár)
Zsigmond király hadjáratot vezet Moldvába; Karácsonkőnél legyőzi és hűségeskü letételére kényszeríti István moldvai vajdát.
Címkék: 1323-1541 Had
(Eseménytár)
Vilmos osztrák herceg betör Sopron megyébe. Csapatai megostromolják és elfoglalják a határszélen fekvő Kismarton és Léka várát.
Címkék: 1323-1541 Had
(Eseménytár)
A képviselőház megtárgyalta Mészáros Lázár hadügyminiszter újoncállítási javaslatát: a katonai szolgálat alól fölmentették az egyházi személyeket.
Címkék: 1848-1867 Egyház Had
(Eseménytár)
Mészáros Lázár honvédelmi miniszter a magyar honvédség tábori lelkészi ügyeinek intézésével 1849. január 1-jétől megbízta osztályigazgatói ranggal (HM. 10. osztály) Czigler Zoltán apátot. Hivatalát 1849. január 22-ig töltötte be.
Címkék: 1848-1867 Egyház Had
(Eseménytár)
A pécsi belvárosi nagytemplomban Scitovszky János hercegprímás hálaadó istentiszteletet tartott „a forradalmi háborúnak szerencsés megszüntetéséért és az óhajtott békének visszaállításáért”.
Címkék: 1848-1867 Egyház Had
(Eseménytár)
Scitovszky János hercegprímás, esztergomi érsek levélben fordult IX. Pius pápához, hogy a forradalomban részt vett papok az irregularitás alól felmentést nyerjenek.
Címkék: 1848-1867 Egyház Had
(Eseménytár)
A király szentesítette az 1868:XL. törvénycikket A véderőről. 25. §: „Minden törvényesen bevett egyház és vallásfelekezet papjelöltjei és növendékei, ha a hadseregbe (hadi tengerészetbe) vagy a honvédség közé besoroztattak, hittudományi tanulmányaik folytathatása végett szabadságra bocsáttatnak.” Fölszentelés, illetve lelkészi alkalmazás után a hadsereg lelkészlajstromába iktatják őket, s háború esetén tábori lelkészi szolgálatra hívhatók be.
Címkék: 1867-1918 Egyház Had Jog
(Eseménytár)
Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 10 473/1877. számú rendelete „a közös hadsereghez tartozó katonák körül a polgári lelkészek által teljesített kisegítő lelkészi szolgálatokért igénybe vehető díjazás” tárgyában. (A katonai főkormányzat erre a célra évi 2500 Ft átalánnyal bír. Mivel ez igen csekély, a rendelet nem szabta meg a stólapénz mértékét.)
Címkék: 1867-1918 Egyház Had Jog
(Eseménytár)
Kihirdették az 1879:XXXVI. törvénycikket A közös hadsereg (haditengerészet) és a honvédség beszállásolásáról. A 10. § az egyházi épületeket, helyiségeket mentesítette a katonai beszállásolás alól. — Kihirdették az 1879:XL., A magyar büntető törvénykönyv a kihágásokról szóló törvénycikket. III. fejezete a vallás és annak szabad gyakorlata elleni kihágásokat tárgyalta. 51. §: aki az állam által elismert valamely hitfelekezet vallásos tiszteletének tárgyát a vallásos szertartásra rendelt helyiségen kívül nyilvánosan meggyalázza és ezáltal közbotrányt okoz: 8 napig elzárható; 52. §: aki megszegi a vallás- és ünnepnapi munkaszünetet, 100 Ft-ra büntethető; 53. §: aki 18 év a...
Címkék: 1867-1918 Egyház Had Jog
(Eseménytár)
A Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium szabályzatot ad ki a MÁV alkalmazottait megillető hivatalos címekről és illetményekről.
Címkék: 1867-1918 Gazdaság Had
(Eseménytár)
Megnyílik a MÁV Munkács–országhatár közötti vonala. Hossza: 69 km.
Címkék: 1867-1918 Gazdaság Had
(Eseménytár)
A Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium szabályozza a vállalkozóknak kiadott állami vasútépítési munkálatok körüli eljárást. Az államköltségen épülő vasutak építésének vezetésével a MÁV Igazgatóság foglalkozik.
Címkék: 1867-1918 Gazdaság Had
(Eseménytár)
Az Osztrák–Magyar Monarchia aláírja a szuezi csatornáról szóló nemzetközi egyezményt. Hatályba lépteti a XX. törvénycikk.
Címkék: 1867-1918 Gazdaság Had
(Eseménytár)
„Olyan sokféle cifrasággal és ízlésesen cicomázott lőcsöskocsit nem igen lehet látni az országban, mint Dorozsmán” – írja a Kocsigyártó Ipar c. szaklap.
Címkék: 1867-1918 Gazdaság Had
(Eseménytár)
Megkezdődik a villamosközlekedés a fővárosban a Közvágóhíd–Sertésközvágóhíd között.
Címkék: 1867-1918 Gazdaság Had
(Eseménytár)
Megváltoztatják a Stefánia Yacht Egylet nevét Királyi Yacht Egyletre.
Címkék: 1867-1918 Gazdaság Had
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>
Keresés a teljes tartalomban
Célzott keresés
Időrend
Személynév
Földrajzi név
Téma