Budai János esztergomi kanonok és barsi főesperes kollégiumot alapít Esztergomban. A szegény diákok Krisztusról elnevezett kollégiuma (Collegium Christi pauperum scolarium) részére négy budai házát, valamint kanonoki és főesperesi javadalmát adományozza, hogy jövedelmükből a kollégium kiemelkedő képességű szegény diákjai külföldi egyetemen tanulhassanak. (Az alapítást IX. Bonifác pápa 1399. április 28-án hagyta jóvá. Az intézménynek saját könyvtára volt, mely Esztergom eleste [1543] után szétszóródott. Ösztöndíjalapként továbbra is működött, magyar diákok bécsi tanulmányait támogatta.)