A lőcsei Szent Jakab-plébániatemplomhoz – amelynek építése a 14. század első felében kezdődhetett – hozzáépítik a Szent György-kápolnát. (Egyik korai emléke a gazdag városi polgárcsaládok kegyurasága alatt álló magánkápolnáknak, amelyek az alapító temetkezési helyéül is szolgáltak.)