Elkészül a budai Nagyboldogasszony-templom csarnoktérré alakítása. A templom déli oldalára reprezentatív, előcsarnokos portál kerül, a timpanonjában Mária halálát és mennybevitelét megjelenítő, bélletes kapuval, az ún. Mária-kapuval. A templom északi szentélyéhez 1402 után Garai Miklós nádor családi kápolnát építtet. A déli oldalon Johann Ellenpeck budai polgár építtet sírkápolnát. — Átépítik a budai magyar polgárság templomát, a Mária Magdolna-templomot. A korábban egyhajós épületet háromhajós csarnoktemplommá alakítják.