A kelet-európai erdőövezetben Karjalától a Közép-Volgáig elterjedt újkőkori, ún. fésűs-gödröcskés edényművesség ­kultúrá­já­nak kora. Számos csoportja és változata van, s kérdéses, hogy az edénydíszítés alapján valóban egy műveltségbe ­sorol­hatók-e a szóban forgó régészeti emlékek. Mivel a kutatók által szinte egyöntetűen finnugor népiségűnek tartott voloszovói műveltség (→ 3000–1700) feltehetően ebből a kultúrából származik, általában ennek a lakosságát is finnugor nyelvűnek tartják.