Észak-Kazahsztánban, Petropavlovszk környé­kén előkerült rézkori és kora bronzkori botaji leletcsoport kora. A sok szakmai vitát kiváltó leletegyüttesek alapján bizonyíthatónak látszik, hogy e népesség állattartó volt, s itt lehetett a ló ­házia­sításának egyik nyugat-szibériai központja. (E terület a ligetes steppe és a steppe határvidékén fekszik.) Az is egyre ­való­színűbb, hogy az itteni gazdasági ­átala­kulásnak hatása volt a szomszédos ­terü­letek lakosságának életmódjára, így ­fel­tehetően az északabbi finnugor népességére is.