Felbomlik a finnugor nyelvi egység: a finn-­permiek és az ugorok elődei elváltak egymástól. Az előbbiek minden bizonnyal az Uráltól nyugatra, az utóbbiak pedig attól keletre éltek.