A felső-Volga-vidéki fatjánovói műveltség kora. A népesség a Dnyeper vidékéről vándorolt északra, termelő gazdálkodást, ­főként állattartást folytattak. Kiválóan megmunkált, csiszolt kőeszközöket használtak, és már jelentős fémművességük volt. Indoeurópai nyelvet beszéltek, szerepük lehetett a termelő gazdálkodás és a fémművesség elterjedésében a szom­szédos finnugorság körében. (→ 2000–800)