Hasonló nyelvű és származású népesség hagyhatta ránk a Szamara környéki Volga-vidéken feltárt, ugyanerre az időre keltezhető, ún. potapovkai típusú temetőket is, ahol a ­sírokban szintén szekérmaradványokat és lócsontokat leltek. Feltételezik, hogy az abasevóiak utódai lehettek. (→ 2100/­1500–1600/1500) (E bronzkori ­művelt­ségek koráról meg kell jegyezni, hogy az itt használt hagyományos kronológiával szemben a radiokarbon-eljárással ­kiala­kított időrend általában jó kétszáz évvel korábbra keltezi e leletcsoportokat.)