Nyugat-Szibéria késő bronzkora, amely öt régészeti kultúrára tagolódik. 1. Az Uráltól keletre lévő ligetes és tajgai ­terüle­teken, a Tobol–Irtis–Ob-vidéki ligetes és steppei sávban különítették el a mezsovkai kultúrát. (1000–500); 2. Az Irtis ­középső szakaszán a közép-irtisi kultúrát (1100–800); 3. Az Ob felső szakaszánál a Tomszk-vidéki Irmeny kultúrát (1000–­600); 4. Az Ob északi, alsó szakaszánál az atlimi kultúrát (1100–700); 5. A ­Jamál-­félsziget déli részének műveltségét (1000–700).