A magyar és az obi-ugor (vogul és osztják) nyelvek elválása. (A vogul és az osztják majd csak Kr. u. 1000 körül válik el egymástól.)