Az Ob–Tom–Narim folyók környéki erdős-­mocsaras területeken kialakult kulajkai régészeti műveltség kora, amely később óriási területeken terjedt el a Felső-Ob, a Felső- és Középső-Irtis, Baraba és az ­Alsó-Ob vidékén. Népességét a kutatás főként ősszamojédnak véli, de ­perem­területein más népcsoportok, elsősorban az obi-ugorok elődei is élhettek. (→ 500–900)