A pjánobori (másképpen: csegabdai) műveltség kora a Káma alsó szakasza mentén. A műveltség a kora vaskori ananyínói műveltségből (→ Kr. e. 800–200) származik. Népessége a permi finnugor nyelv egyik ­dialektusát beszélte, földműveléssel és ­állattartással foglalkozott, falvakban, ill. erődített településeken lakott. A Kr. u. 300 körüli évtizedekben a déli nomádok támadásai miatt a lakosság jelentős része elhagyta lakóhelyét és a Vjátka folyó ­völgyébe költözött. (→ Kr. u. 300–500)