Nagyjából ebben az időben váltak önálló néppé a volgai finnugorok (cseremiszek, mordvinok, a később kihalt merják, mescserek és muromák) a Középső- és Felső-Volga vidékén, akiknek ősei korábban a gorogyeci (→ Kr. e. 800–Kr. u. 700) és djákovói (→ Kr. e. 800–Kr. u. 600/900) műveltség lakosságát alkották. E népeket a korai orosz évkönyvek is önálló etnikai egységként említik, amelyeknek többsége e korszak végére az államalkotás küszöbére jutott. E folyamat azonban az ekkoriban kezdődő orosz terjeszkedés miatt nem bontakozhatott ki. Nagyjából ebben az időben záródott le a permi népek, a zürjének (komik) és a votjákok (udmurtok) etnogenezise is.