Az onogur-bolgárok fejedelme, Kuvrat lerázza az avar fennhatóságot, s önálló ­birodalmat hoz létre, az ún. Nagy ­Bulgá­riát, majd szövetséget köt Hérakleiosz (610–641) bizánci császárral. Nagy ­Bul­gária helyét a régebbi kutatás szinte ­egy­öntetűen a Kubán-vidékre tette, újabban feltételezik, hogy a Dnyeper vidékén ­lehetett, mivel itt, Poltava mellett került elő az ún. perescsepinói kincslelet, amelyet J. Werner nyomán Kuvrat sírjával azonosítanak. Kuvrat 650 (660?) körül halt meg, a birodalom a 670-es évekig állt fenn.