A kazárok szétverik Nagy Bulgáriát, az onogur-bolgárok egy része elvándorol szállásterületéről, másik része (az ún. doni bolgárok) behódol a kazároknak. A bizánci Theophanész és Nikephorosz által ­meg­őrzött bolgár mondai hagyomány szerint Kuv­rat öt fia apjuk intése ellenére sem őrizte meg a bolgár egységet, közöttük ellentét támadt, ezért vándoroltak szét az apai földről. Közülük Asparuch az ­Al-­Dunához ment népével 679/680-ban, ahol főként szláv lakosságot találnak. Itt alakítják meg államukat, amelynek központja Madara és Pliszka, majd Preszláv lesz. A 10. századra a török nyelvű ­jöve­vények nyelvileg lassan a szlávságba olvadnak. Kuvrat negyedik fia, Kuber pedig az Avar Birodalomba, a ­Kárpát-meden­cébe költözött. Az avarföldi bolgárok ­nevét őrzi bizonyára a 9. századi frank forrás onogur népneve. (Ebből a 19. század vége óta többen arra ­következtettek, hogy mivel a magyarok idegenek által használt neve is ez volt, ­Kuberrel nagyszámú magyar népcsoport költözött ­volna e területre, s ezek lettek volna az „első” magyar honfoglalók. E ­fel­tevés azonban egyetlen részletében sem igazolható.)