Budapest, 1922. szeptember 22. – Budapest. 1968. szeptember 18.

Bányászcsaládból származott. Érettségizett, majd beiratkozott a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közgazdaság-tudományi szakára. Tanulmányai alatt 1941-1942-ben kisegítő tisztviselő volt a Futuránál, majd 1943–1944-ben a pilisszentiváni bányában dolgozott. 1943-ban belépett a Segédmunkások és Magánalkalmazottak Szakszervezetébe, kapcsolatba került a munkásmozgalommal, 1943-ban tanulmányait abbahagyta. 1945-től a Magyar Kommunista Párt tagja. 1945. augusztusban az MKP Buda környéki járás titkára volt. 1946-ban MKP Észak-Pestmegyei Bizottság propagandistája volt. 1947-ben a hat hónapos pártiskolát végzett, majd az MKP KV Párt- és Tömegszervezetek Osztályán instruktor volt, majd alosztályvezető, 1950. áprilistól osztályvezető-helyettes. 1950. december és 1951. július között az MDP Somogy megyei első titkára, 1951. március 1-jétől az MDP KV póttagja, 1953. február 26-ától 1956. október 28-ig az MDP KV rendes tagja volt. 1951 szeptemberében az MDP KV Párt-és Tömegszervezetek Osztály helyettes vezetője lett. Moszkvában elvégezte az SZKP pártakadémiáját. 1953. február 26-ától az MDP PB tagja, a KV osztályvezetője lett. 1953 júniusától az MDP KV-titkára, felügyeleti területe többször változott. 1956. október 23-a után kimaradt a vezető testületekből. Az 1953. május 17-i országgyűlési választásokon a Magyar Függetlenségi Népfront Somogy megyei listáján országgyűlési képviselő lett, mandátumáról való lemondását 1957. május 9-én jelentették be a törvényhozásban. 1957-ben visszatért tanult szakmájához. A Magyar Nemzeti bank ügyvezető igazgatója, 1958-tól osztályvezetője volt. 1963-ban főosztályvezető-helyettes lett. 1968 júliusától a Pénzügyminisztérium főosztályvezető-helyettese, részt vett az 1968-as gazdasági mechanizmus reform irányelveinek kidolgozásában.