Budapest, 1921. március 24.

Apja vasöntő volt. Nyolc általánost végzett, előbb kifutó volt, majd 1936-tól 1941-ig könyvkötőként dolgozott. 1939-ben szabadult, szakmájában helyezkedett el; 1942-ig segédként dolgozott a Franklin Társulat nyomdájában. 1942-től katona volt, 1944-ben megszökött. 1945-ben négy hónapig tag a demokratikus hadseregnek. Leszerelése után a IX. kerületben Szabad Nép terjesztő volt, majd a MKP központban gépkocsivezető. 1947-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba. 1946-tól a Hungária Nyomdában, 1949-től a Franklin Nyomdában könyvkötő segéd, később normafelelős. 1951-től függetlenített pártalkalmazott. 1951. decemberben 5 hónapos pártiskolába küldték, annak elvégzése után, 1952-ben az MDP VIII. kerületi pártbizottság másodtitkára lett, 1955-ben befejezte a két éves pártfőiskolát. 1955 őszétől az MDP, majd MSZMP I. kerületi pártbizottság első titkára volt. 1963 szeptemberében tisztségéből felmentették, s a Belügyminisztérium pártbizottsága első titkára lett. 1975. március 1-jén rendőr ezredesi rendfokozattal nyugdíjazták.