Budapest, 1888. november 16. – Buenos Aires, 1981. május

A budapesti Iparművészeti, majd Képzőművészeti Főiskola elvégzése után Rómában folytatott művészeti tanulmányokat, 1905-től elismert festőként tartották számon. 1919-ben a Művészeti és Múzeumi Direktórium által felállított, a köztulajdonba vett műkincsek összegyűjtését végző csoport tagja. A politikai életben először legitimista volt. Alapító tagja a rövid életű Magyar Királyság Pártjának. 1921-ben a Nemzeti (Magyarországi) Munkáspárt programjával a mindszenti időközi választáson nemzetgyűlési képviselővé választották. 1922-ben a Rassay-féle Függetlenségi Kisgazda-, Földmíves- és Polgári Párt jelöltjeként ugyanott nem került megválasztásra. Ellenzéki magatartása miatt még abban az évben külföldre menekült, 1929-ig Párizsban élt. Festőművészként dolgozott, kollektív kiállítást rendezett. Hazatérve, az 1930 őszi időközi választáson Pacsán kormánypárti jelölt volt, de visszalépett. 1931-ben Mindszenten az Egységes Párt képviseletében mandátumhoz jutott, de 1931 decemberében a kormánypártból kilépve a Független Kisgazdapárthoz csatlakozott. Az 1935. évi országgyűlési választásokon a FKGP képviseletében képviselővé választották. 1939-ben újra elindult, de nem került megválasztásra. 1945 áprilisában kinevezték az Elhagyott Javak Kormánybiztossága vezetőjévé. Az 1945. októberi községi választásokon a budapesti törvényhatósági bizottság tagja lett. Az 1945. november 4-én megrendezett nemzetgyűlési választásokon az FKGP országos listáján képviselővé választották. 1946. március 7-én felmentették kormánybiztosi tisztségéből. 1946. december 13-án ankarai rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré nevezték ki, ezért 1947. január 21-én lemondott mandátumáról és törvényhatósági tagságáról. 1947. június 10-én, Nagy Ferenc miniszterelnök leváltása és emigrációba kényszerítése miatt lemondott követi állásáról és külföldön maradt. Argentínában telepedett le, az 1949. évi megalapításától 1956-ig tagja a Magyar Nemzeti Bizottmánynak. 1957-58-ban a Független Magyarok című lap szerkesztője és kiadója volt.