1912

Munkáscsaládban született. Öt elemit végzett majd az ózdi vasgyár acélműhelyében dolgozott. Később napszámos munkát végzett, majd kitanulta a lakatos szakmát. Visszament az ózdi vasgyárba. 1945-ben tagja lett a Magyar Kommunista Pártnak. Munkahelyén, az acélmű üzemben adagolómester lett és beválasztották az üzemi bizottságba. 1949-ben került a pártapparátusba; az MDP ózdi nagyüzemi pártbizottság agitációs és propaganda titkára volt. 1950-ben Fűzfőre helyezték, a Nitrokémia üzem pártbizottsági titkára lett, beválasztották Veszprém Megyei Tanács VB tagjai közé. 1951. júniusban az MDP KV Káder Osztálya a Veszprém Megyei Tanács VB elnökének javasolta kinevezni, de nem választották meg.