Terpes, 1909. december 30.–Eger, 1987

A hat elemi osztály után felnőtt korában két éves ezüstkalászos gazdatanfolyamot végzett. Földművesként dolgozott, majd az 1960-as évek elejétől a terpesi Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet elnöke volt. Belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba. Az 1963. február 24-i országgyűlési választásokon a Hazafias Népfront Heves megyei listájáról jutott be a törvényhozásba.