Kolozsvár, 1932. november 11.

Cipészcsaládban született. Nyomdászmesterséget tanult, 1947 és 1950 között szakmájában dolgozott az Egyetemi Nyomdában. Beiratkozott a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemre, 1955-ben közgazdász oklevelet szerzett. 1953-ban lett tagja a Magyar Dolgozók Pártjának, majd az MSZMP-nek. 1955-től a Magyar Nemzeti Bank hitelügyi előadója, majd 1956-1957-ben a Pénzügyminisztérium Személyzeti és Oktatási Főosztályán főelőadó volt, majd visszament a Magyar Nemzeti Bankba. 1959-ben újból a Pénzügyminisztérium alkalmazottja lett; a Közgazdasági Osztály helyettes vezetőjeként az új gazdasági mechanizmus előkészítésében vett részt. 1967-ben bekerült a pártapparátusba; az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztály munkatársa lett. 1978-ban kinevezték a Pénzügyminisztérium Ipari Főosztály főosztályvezető-helyettesének, 1980. januártól 1985. júliusig az Ipari illetve a Vállalati Főosztály vezetője volt. 1985. júliusban lett a pénzügyminiszter helyettese, egyúttal a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság tagja is. 1987 decemberében beosztásából felmentették, 1988. januárban a KNEB elnökhelyettesének nevezték ki.