Kiskunmajsa, 1920. május 15.

Földműves családban született. Négy polgári osztályt végzett, majd napszámos, a Futura Rt.-nél mezőgazdasági munkás, és a szeretetfalvai vasútnál kubikus volt. 1941. októbertől katona, 1945-ben a Muraközben jugoszláv, majd angol hadifogságba került, 1945. szeptemberben hazaszökött. 1946-ban belépett a Magyar Kommunista Pártba. A csongrádi járásban a FÉKOSZ irodavezetője lett, majd titkára. 1947-1948-ban Kistelek községben az MKP titkára. Három hónapos pártiskolát végzett, majd 1948. szeptembertől az MKP Csongrád-Csanád, majd 1950. januártól az MDP Szolnok megyei pártiskolájának vezetője. 1951-ben bekerült a pártapparátusba; az MDP Szolnok megyei pártbizottság munkatársa, majd 1952. novembertől a szolnoki városi pártbizottság titkára volt. 1954-ben kinevezték a megyei pártbizottság másodtitkárának. 1956. novemberben beosztásából eltávolították, a pusztaszeri általános iskolában tanított, majd 1957. februárban az MSZMP Szolnok megyei pártbizottság párt és tömegszervezetek osztálya vezetésével bízták meg. 1957. szeptembertől a pártbizottság másodtitkára.  1956-ban a Szegedi Pedagógiai Főiskolán általános iskolai tanári oklevelet szerzett. 1960. május 15. és 1972. július 5. között az MSZMP Szolnok megyei első titkára volt, ekkor nyugdíjazták. Az MSZMP Központi Bizottság póttagja 1962. november 24-étől, rendes tagja 1965. június 25. és 1975. március 22. között. 1967. március 19-étől 1971. február 10-ig országgyűlési képviselő, mandátumát Szolnok megye 8. számú egyéni választókerületében szerezte.