Röszke, 1914. november 26. – Szeged, 1986. december 29.

Apja kisparaszt volt, meghalt az első világháborúban. Fia szülőhelyén hat elemit és három gazdasági osztályt végzett, majd örökölt és bérelt földjén gazdálkodott. 1945-ben vezető szerepet játszott a Nemzeti Parasztpárt Röszke környéki szervezésében, majd a NPP Csongrád megyei titkára lett. 1946. novemberben beválasztották a párt politikai bizottságába – később országos vezetőségébe –, amelynek tagja volt a NPP elsorvasztásáig. 1947. augusztus 31. és 1953. március 18. között két ciklusban országgyűlési képviselő; előbb a NPP, majd a Magyar Függetlenségi Népfront listáján Csongrád megyét képviselte a törvényhozásban. 1952-ben belépett a Magyar Dolgozók Pártjába, majd MSZMP tag lett. 1949-ben a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége központjába helyezték, majd 1951-től az Élelmezésügyi Minisztérium osztályvezetője lett. 1951 és 1954 között elvégezte a Gazdasági és Műszaki Akadémiát, majd az egyéves MDP pártiskolát. 1954-ben kinevezték a Begyűjtési Minisztérium hivatalvezetőjévé. 1957-ben munkahelye megszűnése után visszakerült korábbi munkahelyére, az élelmezésügyi tárca alkalmazottja, 1962-től főosztályvezetője lett. 1965 és 1974 között a Gabonatröszt Kereskedelmi Vállalat igazgatója, majd vezérigazgatóhelyettese volt.