Budapest, 1919–1980

Apja vasesztergályos volt. Fia a Fuchs Mérleggyárban volt inas, mérlegkészítő szakmát sajátított el. 1936-ban kapcsolatba került az az MSZDP-vel, majd az illegális kommunista mozgalommal, 1938 óta szakszervezeti tag.  1943-ban köztörvényes bűncselekményekért 15 évre ítélték, 1944-ben egy munkaszolgálatos századtól megszökött, majd Szlovákiában bujkált. Fogságba esett, 1945. júniusban kommunista segítséggel szabadult. Belépett a Magyar Kommunista Pártba, kerületi rendező gárda parancsnoka lett ,majd 1946-ban MKP körzeti párttitkár, az Elektromos Művekben kapott munkát, üzemi agitátorfelelős, később tömegszervező. Három hónapos pártiskola elvégzése után, 1948-ban üzemi MKP oktatási megbízott, majd káderes, 1949. januárban üzemi párttitkár. 1949. áprilisban megválasztották az MDP V. kerületi titkárává. 1950-től 1955. januárig a Ganz Vagon- és Gépgyár párttitkára, 1955-1956-ban az MDP Budapesti Pártbizottság politikai munkatársa. 1956. novembertől 1957. januárig az MSZMP Budapesti ideiglenes Intézőbizottság  politikaimmunkatársa. Ezután a kormányőrséghez került, rendőrezredesként ment nyugdíjba.