Kispest, 1911. június 4. – 1981

Munkáscsaládban született, apja rézműves segéd volt. Fia négy polgárit végzett, majd egy felső ipariskolát végzett. Ezután műszerész tanonc lett, 1928-ban szabadult. Több kisebb cégnél alkalmazták, előbb a Ganz Villanyban, majd 1933 és 1935 között a Standard Gépgyárban, az Ericsson gyárban, később a Weiss Manfréd Művek Jupiter műhelyében esztergályos, majd köszörűs csoportvezető volt; villanyszerelő szakmát tanult. 1927-ben lett tagja a Munkás Testnevelő Egyletnek, 1931-ben részt vett a bécsi munkásolimpián. 1945-ben lett tagja a Magyar Kommunista Pártnak, a VIII. kerületi Nemzeti Bizottságba is bekerült, a kerületi elöljáróság műszaki osztályán dolgozott. Megalakította a Kisfogyasztók Szövetkezetét, ügyvezető igazgató volt az intézmény államosításáig, majd az Állami Áruház 19. sz. fiókjának lett vezetője 1949. februárban. 1948 és 1950 között a Gazdasági és Műszaki Akadémia külkereskedelmi tagozat hallgatója volt, ezt követően 1951. májusban kinevezték a Minőség Ellenőrző RT vezetőjének. 1952-ben lett a NIKEX vállalat vezérigazgatójává. MDP pártfőiskolára járt, átigazolták az MSZMP-be. 1954. júliustól a külkereskedelmi miniszter helyettese. 1961-ben átkerült a Külügyminisztérium állományába; 1966-ig Magyarország brazíliai nagykövete volt. 1967-ben lett a Hungexpo Magyar Külkereskedelmi Vállalat és Propaganda Iroda igazgatója, 1972. márciusban nyugdíjazták.