Tatabánya, 1923. április 13. – Pécs, 1972. január 11.

Munkáscsaládban született, apja villanyszerelő volt. Szülőhelyén három polgári osztályt végzett, majd vaslakatos szakmát tanult, 1940. januártól a Magyar Állami Kőszénbánya tatabányai villamos műhelyében szakmájában dolgozott. 1944-ben németellenes mozgalomban propagandaanyagot terjesztett. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, majd MADISZ titkár volt. 1947-ig a Tatabánya ótelepi pártszervezet titkára volt, majd az MKP Komárom megyei pártbizottság tömegszervezeti felelőse, később tatabányai városi párttitkár. 1948–1949-ben hat hónapos pártiskolát végzett; az MKP Komárom megyei pártbizottság szervezési osztályvezetője lett. 1949. júliusban az épülő Mohácsi Kombinát párttitkárává nevezték ki. Az építkezés leállítása után, 1950. januártól az MDP Baranya megyei pártbizottság agitációs és propaganda titkára volt; májustól az MDP Heves megyei pártbizottság agitációs és propaganda titkára, majd a megyei pártbizottság első titkára lett. 1952-ben áthelyezték Pécsre, 1952. augusztus 15-én az MDP Baranya megyei első titkára volt. 1954. február 15-én beosztásából felmentették, mert kinevezték belügyminiszter helyettesnek, később a miniszter első helyettesének. 1954. május 30-ától az MDP Központi Vezetősége tagja. 1955. novemberben lett az MDP KV titkára, főleg a rendvédelmi szervek felügyelete tartozott feladata körében. Beosztásából 1956. október 24-e éjjel elmozdították; 1956. november 16. és 1957. március közepe között a Szovjetunióban tartózkodott. Hazatérte után, 1957. április 11-én lett az MSZMP Egri városi pártbizottság titkára. 1959-ben ismét Baranyába került, 1959. augusztus és 1962. február 7. között az MSZMP megyei első titkára. 1962. februártól 1969-ig a Magyar Testnevelési és Sporttanács, majd a Magyar Testnevelési és Sportszövetség elnöke volt, 1962. november 24-én tagja lett az MSZMP Központi Bizottságának. 1969. november 21-én harmadszor lett a Baranya megyei pártvezetés vezetője. 1953. május 15-étől haláláig országgyűlési képviselő: 1958. novemberig a Magyar Függetlenségi Népfront Baranya, 1967. januárig a Hazafias Népfront Heves megyei listájáról, 1967-től Heves megye 1. számú egyéni választókerület, 1971-től Baranya megye 4. számú egyéni választókerületében jutott képviselői mandátumhoz.