Mátraderecske, 1924. október 22. – Budapest, 1999. december 5.

Alkalmazotti családban született, apja műszaki tisztviselő volt. Fia a budapesti Kossuth Lajos Felsőkereskedelmi Technikumban érettségizett, könyvelői képesítést szerzett. 1943-ban előbb a Papírkereskedelmi Rt. könyvelő-gyakornoka volt, majd 1944. januártól a Központi Illetményhivatal rokkantellátási osztályán díjnok. A munkaszolgálatos leventeszolgálatból hazaszökött, majd 1945. májustól korábbi munkahelyén, 1946. júniustól a Jóvátételi Hivatalnál dolgozott. 1947-ben belépett a Szociáldemokrata Pártba. 1948. decemberben a Pénzügyminisztérium tárcaköltségvetési csoportjánál alkalmazták segédelőadó beosztásban. 1951-ben hat hónapos pénzügyi iskola hallgatója volt, majd a költségvetési tagozat előadójának nevezték ki, tagja lett a Magyar Dolgozók Pártjának. 1952-ben került a Pénzügyminisztérium helyi tanácsok főosztályára, onnan 1953 elején áthelyezték a minisztérium költségvetési osztályára, ahol a könyvelési osztály megbízott vezetője lett. 1954 októberétől a költségvetési főosztály tervosztály vezetője lett. 1961-ben a minisztérium költségvetési és mérleg főosztály vezetője volt, a következő évben befejezte a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem pénzügyi szakán, közgazdász végzettséget szerzett; tagja lett a Magyar Szocialista Munkáspártnak. 1968. július 1-jén kinevezték a pénzügyminiszter helyettesének, majd 1971. május 12-én pénzügyminiszter volt. 1980. június 27-én beosztásából felmentették, mert kinevezték az Országos Tervhivatal elnökének és a Minisztertanács elnökhelyettesének. 1981. februártól az Állami Tervbizottság elnöke volt. 1975. március 22. és 1988. május 22. között az MSZMP Központi Bizottságának, 1985-1986-ban a párt gazdaságpolitikai bizottságának tagja. 1986. december 30-án megbízatásai alól felmentették és nyugdíjazták. Tanított a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, tevékenykedett a Pénzügyi Szemle felelős szerkesztőjeként is.