Mindszent, 1910.október 18.–Kecskemét, 1951. május 29.

Szegényparaszti családban született. Négy elemit végzett, majd kubikusként különböző építkezéseken dolgozott. 1928-ban  a fővárosban belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba; 1932 és 1936 között a mindszenti MSZDP szervezet alapítója tagja és vezetője volt. Út- és csatornaépítkezéseken kapott munkát, 1940 és 1942 között a szeretetfalvai és a dédei vasútépítkezéseken dolgozott, majd 1943-1944-ben Kecskeméten kubikus, földmunkás. Mint politikailéag megbízhatatlant munkaszolgálatra hívták be, ahonnan megszökött. Mindszent felszabadulása után belépett a Magyar Kommunista Pártba, a helyi nemzeti bizottság és a földigénylő bizottság elnöke lett.1945 közepétől az MKP Mindszent járási titkára, 1946-ban az MKP Csongrád megyei Bizottság tagjává választották, 1946. augusztustól a mindszenti járási pártbizotság titkára. 1947-től az MKP Csongrád megyei pártbizottság propagandistája, 1948. decemberben lett az MDP Kecskemét városi pártbizottság titkára, 1950-től az MDP Bács-Kiskun megyei pártbizottság tagja és a végrehajtó bizottság tagja volt.. Az 1949. május 15-i országgyűlési választásokon a Magyar Függetlenségi Népfront Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Bács-Bodrog megyei listáján képviselői mandátumhoz jutott.1951-ben az MDP II. kongresszusán küldöttként vett részt. Funkciójából 1951. május 20-án leváltották a koncepciós perekkel összefüggésben. A zaklatások miatt öngyilkos lett.