Budapest, 1914. március 24.

Értelmiségi családban született, apja ügyvéd volt. Fia négy polgári osztályt végzett, majd asztalos szakmát tanult. 1929-ben egy osztrák fűrésztelepen dolgozott, majd a következő évben hazajött és 1940-ig egy újpesti fatelepen telepvezető. 1933-ban a Magyarországi Szociáldemokrata Párt óbudai szervezetének lett tagja. 1941-ben került kapcsolatba az illegális kommunista párttal. 1940-ban, majd 1942. július és 1944. október között munkaszolgálatos volt, sebesülten hazatért, majd katonaszökevény volt. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, a III. kerületi pártszervezet agitációs-propaganda titkára lett, majd titkárnak választották. 1945. július és 1946. február között Vas megyében területi propaganda osztályvezető, majd a megyei pártbizottság propagandistája. Hat hónapos, majd 1952-1953-ban  egyéves pártiskolát végzett. 1946-ban az MKP KV Szervezési Osztály instruktora, majd üzemi alosztályvezető. Az 1949. május 15-i országgyűlési választásokon a Magyar Függetlenségi Népfront Zala megyei listáján választották országgyűlési képviselővé. Akkor az Országos Gép- és Traktorállomás politikai vezetője, később az Állami Mezőgazdaságok Központja politikai osztályvezetője volt. 1951-től az MDP székesfehérvári városi pártbizottságon titkári beosztásban dolgozott, 1953 és 1956 között az MDP II. kerületi Bizottság titkára volt. 1955-ben a Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Revíziós Bizottságba is beválasztották. 1957-től a Munkaügyi Minisztériumban osztályvezető, majd 1969-ig a TESCO-nál főosztályvezető volt. 1969-ben külügyi állományba került, 1979-1983-ban oslói nagykövet volt.