Nagykanizsa, 1906. július 1. – Budapest, 1990. január 18.

Apja cipész volt. Lánya hat gimnáziumi osztályt végzett. Kereskedelmi alkalmazott volt, amikor testvére révén kapcsolatba került a szocialista munkásmozgalommal. 1945-ben a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége gazdasági osztályán kapott állást, tisztviselő volt, majd a gazdasági osztály helyettes vezetője lett,  1949-ben megválasztották a demokratikus nőszövetség országos szervező titkárává választották. Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon pártja a Győr-Moson és Sopron megyei választókerületben indította, pótképviselő lett. Behívására 1948. április 26-án került sor. A pártegyesítéskor belépett a Magyar Dolgozók Pártjába. A következő választáson a Magyar Függetlenségi Népfront országos listáján indították, újból tagja lett a parlamentnek. 1953 után visszavonult a közélettől.