Gargócbogdány, 1894. augusztus 19. – Albertfalva, 1949. december 19.

MÁV-altiszt gyermeke. A fővárosban, a Baross utcai bencés gimnáziumban érettségizett. Az első világháborúban repülősként, majd tüzértisztként a szerb és az olasz fronton szolgált. 1918-ban beiratkozott a Magyar Királyi József Műegyetemre, de tanulmányait 1920-ban abbahagyta. Papnak készült, de nem fejezte be a bécsi Collegium Germanicumban elkezdett teológiai tanulmányait. Gyapjúkereskedéssel foglalkozott, első világháborús érdemeiért vitézi címet kapott. 250. kat. holdas birtokát bérbe adta. 1944-ben mint gyapjúügynök a Pannónia Gyapjúgyár katonai parancsnoka lett; lengyel és zsidó menekülteket rejtegetett. 1945-ben csatlakozott a Polgári Demokrata Párt budapesti szervezetéhez. 1945. április 2-án Budapest képviseletében választották be az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. 1945. szeptember 26-ától a PDP kereskedői csoportja elnökségi tagja lett. A Magyar Kereskedők Országos Központi Szövetségének társelnöke volt. 1946-ban a politikai rendőrség őrizetbe vette, de három hónap múlva válságdíj fejében szabadon engedték.