Brassó, 1921. április 28.

Munkáscsaládban született. Apja foglalkozását követve lakatos szakmát tanult; épület-és műlakatos szakképzettséget szerzett. 1939-ben a brassói Vajna, majd 1940-től a Hess Gyárban lakatos segéd volt. A román hadseregbe való bevonulás elől Magyarországra szökött, 1941-ben a Győri Vagon- és Gépgyárban helyezkedett el, kapcsolatba került baloldali gyári munkásokkal. Elvégezte a polgári iskola négy osztályát. 1945. áprilisban belépett a Magyar Kommunista Pártba, üzemi pártszervező lett. 1947-ben hat hónapos pártiskolát végzett. 1946-ban az MKP Győr városi titkára, a következő évtől a Győr megyei pártbizottság káderese, 1950-ben szervező titkár. 1950. júliusban áthelyezték, az MDP Somogy megyei pártbizottság szervező titkára lett, 1951. júliustól megyei titkár volt. 1953. áprilisban az MDP KV Párt-és Tömegszervezetek osztálya az MDP Komlói Városi Pártbizottság titkárává javasolta kinevezni. Az 1953. május 17-i országgyűlési választásokon a Magyar Függetlenségi Népfront Somogy megyei listájáról választották be a törvényhozásba. 1954. február 16. és december 28. között az MDP Baranya megyei első titkára volt. 1954. május 30-án lett az MDP Központi Vezetőség tagja. Első titkári beosztásából felmentették, mert 1955. január 1-jén kinevezték az MDP KV Párt- és Tömegszervezetek Osztálya helyettese vezetőjének; 1955-től 1956. december 8-ig kilenc hónapon át a belügyminiszter helyettese volt. 1956. decemberben visszakerült a pártapparátusba, az MSZMP Párt- és Tömegszervezetek Osztályán kapott munkát; ismét osztályvezető helyettes lett. 1960. november 22-én az MSZMP Politikai Bizottsága politikai és magatartásbeli okok miatt vezetői beosztásából leváltotta és hozzájárult, hogy középüzem igazgatójává nevezzék ki.