Kaposvár, 1894. április 5. – Kaposvár, 1970. február 1.

Apja vasúti fényező, majd mozdonyvezető volt. Fia elemi iskolát végzett, majd kitanulta a kocsifényező szakmát. 1910-ben segédoklevelet, 1921-ben mester címet szerzett, 1949-ig kisiparosként dolgozott. Az első világháborúban az olasz és az orosz fronton teljesített katonai szolgálatot. 1921-ig tagja volt a Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak. 1945-ben rövid ideig a Független Kisgazdapárt tagja volt. Neve akkor lett ismert, amikor 1947-ben a kaposvári hadifoglyok hozzátartozóinak nevében memorandumot szerkesztett és adott át a városba látogató Tildy Zoltán köztársasági elnöknek. Belépett a Demokrata Néppártba, az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a párt Somogy vármegyei listáján pótképviselő lett; behívására 1948. április 26-án került sor. Mandátumának lejárta után felajánlották számára, hogy lépjen be a Magyar Dolgozók Pártjába. Mikor ezt elutasította, főbérleti lakásától megfosztották, felesége varrodáját bezárták, kisiparának gyakorlását megakadályozták. Csak 1952-ben tudott elhelyezkedni a Kaposvári Vaskombinátban, ahol a festőrészleg vezetésével bízták meg. 1956. október 25-én a vállalati munkástanács, két nappal később a megyei forradalmi bizottság tagjává választották. 1956. október 29-én a megyei forradalmi intéző bizottság elnöke lett. 1956. november 4-én a szovjet katonai hatóságok letartóztatták, s Ungvárra szállították. Egy hét múlva hazahozták, a Belügyminisztérium őrizetébe került. A Legfőbb Ügyészség bűncselekmény hiányában 1957. január 18-án szabadlábra helyezte. Két hónap múlva, március 4-én közbiztonsági őrizetbe került, Kistarcsán és Tökölön raboskodott. 1957 őszén a katonai ügyészség” bűnszövetkezetben elkövetett lopással” vádolta, majd 1958. január 9-én szervezkedés bűntettében találta vétkesnek a Kaposvári Megyei Bíróság. Másodfokon a Legfelsőbb Bíróság 1958. március 21-én fél évvel csökkentve büntetését, két évre ítélte. 1958. június 11-én feltételesen szabadult a váci börtönből, december 11-ig rendőri felügyelet alatt állt. Régi munkahelye nem vette vissza, más munkahelyre felvételét a hatóságok megakadályozták. A sorozatos rendőri zaklatások miatt Budapesten élő leányukhoz költöztek.  1966-ban a Kereskedelmi Asztalos- és Lakatosipari Vállalat festőrészlegének dukkózó csoport vezetőjeként ment nyugdíjba.