Érsekújvár, 1919. október 21.

Munkáscsaládban született, apja mozdonyvezető volt. Fia elektroműszerész szakmát tanult, 1935-től a Ganz Villamossági Gyárban munkás volt, majd 1939-től két felsőkereskedelmi iskolát végzett. 1937-ben bekapcsolódott a munkásmozgalomba, 1939-ben szülővárosában tagja lett az illegális kommunista pártnak. 1942-ben a Soerg cégnél helyezkedett el; hamarosan katonai szolgálatra vonult be, 1944-ben frontkatonaként átszökött a szovjet hadsereghez, a vlagyimiri láger politikai vezetője lett. 1945-ben a Vörös Hadsereggel tért haza, 1945. júniusig a Szlovák Kommunista Párt érsekújvári pártbizottság propagandistája volt. 1945. júniusban Magyarországra jött, az MKP KV Szervezési Osztály munkatársa lett, 1946. januárig választási iskolát vezetett, majd az MKP Győr megyei pártbizottság agitációs és propaganda osztályát irányította. 1949. szeptembertől az MDP KV Agitációs-és Propaganda Osztály munkatársa előbb agitációs, majd az egyéves pártfőiskola elvégzése után 1952. júliustól propagandamunkát végzett az MDP Baranya megyei pártbizottságán. Előbb agitációs és propaganda titkár, 1954-től másodtitkár volt. 1956. novembertől az MSZMP KB Szervezési Osztály instruktora, 1957. július és 1966. június 10. között az MSZMP Hajdú-Bihar megyei pártbizottság első titkára volt. Az MSZMP Központi Bizottságának 1962. november 24. és 1966. december 3. között volt póttagja. 1958. november 16. és 1967. január 28. között országgyűlési képviselő volt, mindkét alkalommal a Hazafias Népfront Hajdú-Bihar megyei listájáról választották be a törvényhozásba. 1966. júniusban kinevezték a Magyar Rádió és Televízió elnökhelyettesévé. 1968. júniustól a Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat főtitkára volt; majd diplomáciai pályára ment, 1970-től Magyarország prágai nagykövete volt, felmentését 1975 szeptemberében javasolta a Külügyminisztérium.