Völcsej, 1925. október 21. – Budapest, 1985. január 16.

Apja gazdasági cseléd, majd béresgazda a bencés rendház marcalmajori birtokán. Fia az elemi elvégzése után Celldömölkön polgári iskolába járt, majd 1939-től Pápán a református felsőkereskedelmi iskola tanulója lett. 1942-ben érettségizett, majd beiratkozott a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Közgazdasági Egyetemre, ahol közgazdasági ismereteket tanult. 1943 és 1944, majd 1946 és 1949 között a Győrffy Kollégiumban lakott, ahol bekapcsolódott az ifjúsági mozgalmakba. 1944 nyarán Gyimesközéplakon egyetemista munkaszolgálaton vett részt. 1944 decemberében az egyetemi Kisegítő Karhatalom egyik zászlóaljába osztották be, részt vett az ellenállási mozgalom propaganda anyagainak terjesztésében. 1945 áprilisában hazatért Vas vármegyébe, belépett a Nemzeti Parasztpártba, kinevezték a párt vármegyei szervező titkárának. Ugyanakkor a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség celldömölki szervezője és az MKP aktivistája is volt. Szervezte a Kemenesalja Népszövetkezetet, szerkesztette a Szabad Kemenesalja című periodikát. Bekerült a Vas vármegyei nemzeti bizottság, a vármegyei törvényhatósági bizottság, az igazolóbizottság és a földbirtokrendező tanács testületeibe is. 1946-tól a Nemzeti Parasztpárt ifjúsági szervezete, a Népi Ifjúsági Szövetség apparátusában dolgozott, az egyetemi szervezet vezetője, majd a szervezési osztály irányítója volt, majd főtitkár helyettes. 1946 és 1948 között ő képviselte a NISZ-t a Magyar Egyetemisták és Főiskolai Egyesületek Szövetségében. 1947. márciusától a NISZ országos vezetőségének, 1948. januártól a politikai bizottságnak lett tagja. Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a NPP Vas megyei választási listájáról került be a törvényhozásba. Élete végéig Vas megyei képviselő, 1967. március 19-én Vas megye 7., 1971. április 25-étől Vas megye 8. számú egyéni választókerületében szerzett képviselői mandátumot volt. A különböző pártok ifjúsági szervezeteinek egyesítésekor, 1948 márciusában az Egységes Parasztifjúsági Szervezetek Országos Szövetsége főtitkára és a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége alelnöke, a Magvető című lap főszerkesztője. 1948 áprilisában a NPP Országos Vezetőségének lett tagja. 1948-ban belépett a Magyar Dolgozók Pártjába, ahol az ifjúsági szervezetben kezdett el tevékenykedni. A következő évben doktori fokozatot szerzett Szövetkezetek a magyar mezőgazdaságban c. dolgozatával; a Magyar Függetlenségi Népfront Országos Tanácsa elnökségi tagja lett. 1953. júliustól tíz éven keresztül, 1963. márciusig az Elnöki Tanács tagja. 1950 és 1956 között a Dolgozó Ifjúság Szövetsége Központi Vezetőség és a Magyar–Szovjet Társaság titkára volt. 1956 novembere és 1957 októbere között az újjáalakult EPOSZ központi titkára, majd 1959-ig a Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottság titkára volt. 1956 végén belépett az MSZMP-be. 1959. január 14-én a párt Vas megyei bizottságának első titkára lett, beosztásából 1963. december 27-én felmentették, de már 1963. december 5-én kinevezték az MSZMP KB Tudományos és Közoktatási Osztály vezetőjévé. 1962. november 24-étől az MSZMP KB póttagja, 1966. december 3-tól 1980. március 27-ig rendes tagja volt. 1965. júniusában kinevezték a Népszabadság szerkesztőbizottság elnökévé. Felmentése után, saját kérésére a Művelődésügyi Minisztériumban kapott alkalmazást. 1970. december és 1974. június között a művelődésügyi miniszter helyettese volt. Közben, 1967-ben elvégezte az SZKP KB Pártfőiskola tanfolyamát, majd 1973-ban hat héten keresztül Moszkvában pártiskolát végzett. 1974. júniustól oktatási minisztériumi államtitkár, a közoktatási reform előkészítésében tevékenykedett 1980. júniusi távozásáig. 1980. szeptembertől haláláig a Magyarok Világszövetsége főtitkára volt. 1966 és 1972 között a Magyar Újságírók Szövetsége tagja.