Mecsekszabolcs, 1919. október 30.

Munkáscsaládban született, apja bányamunkás volt. Fia elemi iskolába járt, majd 1932-től a pécsi szénbányákban dolgozott 1948-ig. Előbb bányász, majd segédvájár, később csillés volt, közben vájáriskolát végzett. Egyik munkahelyéről 1943-ban lázítás miatt elbocsátották. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, 1948-ban átigazolták a Magyar Dolgozók Pártjába, 1956-ban lett tagja az MSZMP-nek. 1945-től az MKP sásdi járási körzeti titkára, a következő évben kéthónapos pártiskolát végzett, majd 1948-tól a pécsváradi és a mohácsi járási pártbizottságnál megyebizottsági instruktor lett. 1949-ben megválasztották az MDP Baranyai megyei pártbizottsága szervezési osztály munkatársának; 1950-től volt az MDP mohácsi járási titkára. Egyéves pártfőiskola elvégzése után, 1952-ben az MDP Baranya megyei pártbizottság adminisztratív osztály vezetőjévé nevezték ki. 1953-tól a Komló városi pártbizottság szervezőtitkára, majd a párt és tömegszervezetek osztály vezetője; 1954-ben lett az MDP sásdi járási pártbizottság titkára. 1956. novemberben állásából elbocsátották, Pécsett karhatalmista, majd a pécsi Uránérc Bányavállalatnál munkásőr volt. 1957. március 7-én az MSZMP járási agitációs- és propagandaosztály vezetőjévé nevezték ki. 1958. áprilistól a Szakszervezetek Baranya megyei Tanácsa elnökhelyettese. 1949. május 15-étől 1967. január 28-ig országgyűlési képviselő volt; előbb a Magyar Függetlenségi Népfront Baranya és Tolna vármegyei választókerületi listájáról, 1958. november 16-ától a Hazafias Népfront Baranya megyei listájáról került be a törvényhozásba.