Budapest, 1921. augusztus 25.

Alkalmazotti családban született, apja magántisztviselő volt. Fia a budapesti tudományegyetemen állam-és jogtudományi tanulmányokat folytatott, jogi diplomáját a második világháború idején szerezte meg. Eredetileg tisztviselőként dolgozott, majd 1946-tól szakszervezeti főtitkár volt. 1945-ben belépett a Szociáldemokrata Pártba, az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon az SZDP országos listáján pótképviselővé választották, behívására 1948. április 26-án került sor, az MKP és az SZDP egyesítése előtt került sor. 1948. június 14-én átigazolták a Magyar Dolgozók Pártjába. 1949. március 10-én lemondott mandátumáról. 1965-ben belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba. 1982. évi nyugdíjazása előtt a Hungária Szálloda és Étterem Vállalat egyik önálló szállodáját vezette a fővárosban.