Miskolc, 1930. augusztus 1. – Gödöllő, 1996. január 7.

Apja gépgyári munkás, fia 1944-ben a Diósgyőri Gépgyárban kezdett dolgozni. 1945 tavaszán nyomdászinas lett, belépett a Magyar Kommunista Pártba, 1949-ig szakmájában dolgozott. Akkor a MINSZ Abaúj vármegyei titkára lett, majd a MINSZ országos központjába került. 1950-től az MDP KV Agitációs és Propaganda Osztálya Információs Alosztályán dolgozott. 1951-ben a Petőfi Sándor Katonai Politikai Akadémia hallgatójaként végzett, Kaposvárott és Marcaliban zászlóalj politikai tiszt volt. 1954. novemberben leszerelt, az MDP Borsod-Abaúj-Zemplén megyei pártbizottság agitációs-és propaganda osztálya vezetője lett. 1956 októberében nemzetőr, novemberben az MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ideiglenes Intézőbizottság tagja volt, november 4-e után részt a Megyei Forradalmi Munkás-Paraszt Bizottság öttagú testületében vett, november 24-étől a megyei pártvezetés másodtitkára volt, decemberben leváltották. 1958. szeptembertől az Észak-Magyarország felelős szerkesztője volt, majd a pártfőiskola hallgatója 1959 szeptemberétől. 1961-ben az MSZMP KB Agitációs-és Propaganda Osztály politikai munkatársa lett. 1962 márciusában megválasztották a Magyar Rádió és Televízió pártbizottsága titkárának. 1968-tól az MSZMP KB APO helyettes vezetője volt, 1973. október 10-étől 1974. augusztusig a párt Fejér megyei pártbizottsága első titkára volt, majd 1974. június 20. és 1979. december 6. között a pártközpontban a Központi Bizottság agitációs és propagandaosztályt irányította, 1979. november 21-én megválasztották az MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén megyei pártbizottsága első titkárának. Beosztásából 1984. december 7-én felmentették, mert az MSZMP Budapesti Pártbizottság vezetőjévé választották, innen 1987. június 23-án távozott. 1987. június 25-én lett a Magyar Népköztársaság miniszterelnöke és a Honvédelmi Bizottság elnöke, kormányfői tisztségét 1988. november 24-ig őrizte meg. 1980. március 27-én beválasztották az MSZMP Központi Bizottság tagjai sorába, 1985-től volt a Politikai Bizottság tagja. Az 1988. májusi pártértekezlet után, 1988. május 22-étől volt a párt főtitkára a párt 1989. október 7-i megszüntetéséig. Ekkor lett a Hazafias Népfront Országos Tanácsa tagja is. 1975 és 1980. március 27. között a KB Agitációs-és Propaganda Bizottság, majd a Közgazdasági Munkaközösség tagja volt; 1988. decemberében a KV mellett felállított Nemzetközi, Jogi és Közgazdaságpolitikai Bizottság vezetőjének jelölték. 1988. október 5-én a Hazafias Népfront országos listáján lett parlamenti képviselő; 1989. márciustól a parlamenti kommunista frakció vezetője volt. 1989. június 24-étől az MSZMP négytagú elnöksége és a politikai Intéző Bizottság tagja, de főtitkárként hatásköre csak a pártapparátus irányítására korlátozódott. Ellenezte az MSZP megalakítását, ezért részt vett az MSZMP ujjászervezésében, az újraalakult MSZMP KB-nak 1989. december és 1990. október között volt tagja, majd párttagságát megtartva visszavonult a politikai élettől.