Szentlőrinc, 1925. október 25. – Helesfa, 1994

Szülei mezőgazdaság cselédek voltak. Lányuk hat elemi osztályt végzett, majd napszámosként dolgozott. 1939-től a godisai tejszövetkezet segédmunkása, majd az 1946-ben megalakított földbérlő szövetkezet tagja volt, 1948-től DÉFOSZ tag. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, 1948-ban átigazolták a Magyar Dolgozók Pártjába, 1956. decembertől az MSZMP tagja, alapszervezeti titkár. 1949-től egy III. típusú termelőszövetkezeti csoportban dolgozott 1950. júniusáig. Ekkor a sásdi járási tanács termelőszövetkezeti osztályára került, majd beíratták egy kéthónapos pártiskolára, 1954-ben egyéves pártiskolát kezdett el; 1956. november 15-ig az MDP sásdi járási párbizottságán dolgozott. A forradalom idején állásából felmentették; belépett a termelőszövetkezetbe. 1958-ban a járási nőtanács titkár lett. 1958. november 26-án a Hazafias Népfront Baranya megyei listáján választották országgyűlési képviselővé.