Mezőkövesd, 1921. március 9.–Monor, 1977

Hat elemit végzett, majd apjához hasonlóan uradalmi napszámos lett. 1942-től katonai szolgálatot teljesített. Budán szovjet hadifogságba esett, 1945 augusztusában Ausztriából tért haza. 1946-tól Pilisborosjenőn a földosztáskor kapott 5 kat. hold földön gazdálkodott szüleivel. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, szervező titkár, majd 1948-tól az MDP-szervezet titkára volt.. 1948 őszén többedmagával termelőszövetkezeti csoportot szervezett, amelynek elnökévé választották. 1949. áprilisban az MDP Szentendrei Járási Bizottság szövetkezeti felelőse, augusztustól az MDP Nagykátai Járási Bizottság titkára volt. Az 1949. május 15-i országgyűlési választásokon a Magyar Függetlenségi Népfront Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Bács-Bodrog választókerületben pótképviselővé választották, 1951. december 14-én jelentették be behívását a törvényhozásban. Az MDP pártfőiskola elvégzése után az MDP Budai, majd Aszódi, végül a Szentendrei Járási Bizottság első titkárává választották. 1961-től 1976. decemberig az MSZMP Monori Járási Bizottság első titkáraként dolgozott.