Homokbödöge, 1922. augusztus 10. – Ajka, 1987

Paraszti családban született. Tizenöt éves koráig a mezőgazdaságban dolgozott illetve kifutó volt. 1937-ben lett a pápai Perutz textilgyár munkása, ahol 1943-ig textilmunkásként dolgozott. 1943-ban bevonult, gépkocsivezető vizsgát tett, a fronton harcolt, majd a fővárosban élte át az ostromot. 1945. februártól a Posher nyomdában dolgozott, majd nyáron visszatért pápai munkahelyére. 1946-ban egyhónapos textil-szakszervezeti vezetőképzőt végzett, szakszervezeti pénztáros lett. 1947 elején belépett a Magyar Kommunista Pártba, három hónapos szaktanácsi iskolát végzett, a textilszakszervezet pápai titkára lett. 1948. júniusban átigazolták a Magyar Dolgozók Pártjába, az üzem MDP titkára lett, három hónapig pártiskolába járt, majd 1949 januárjában az MDP Veszprém városi pártbizottság agitációs és propaganda felelőse lett. Májustól az MDP Veszprém megyei párbizottságra helyezték, előbb politikai munkatárs, majd osztályvezető, később titkársági referens lett. 1951-1952-ben egy éves pártiskolát végzett, majd pártiskolai tanár, 1953-tól a veszprémi öt hónapos pártiskola vezetője. 1955. októbertől az MDP Veszprém megyei pártbizottság agitációs-propaganda osztály vezetője volt 1956 októberéig. 1956. novemberben az MSZMP Veszprémi Ideiglenes Intézőbizottság tagja, decemberben a budapesti 1. Karhatalmi Ezredhez vonult be. 1957. márciusban leszerelték, az MSZMP Veszprém megyei káderese lett, majd 1958. januártól az MSZMP Pápa járási pártbizottság munkatársaként dolgozott. 1958. november 16. és 1971. február 10. között országgyűlési képviselő; előbb a Hazafias Népfront Veszprém megyei listájáról került be a törvényhozásba, majd 1967. március 19-én Veszprém megye 8. számú egyéni választókerületében szerzett mandátumot. 1963 és 1967 között mezőgazdasági mérnöki oklevelet szerzett.