Győr, 1906. december 17. – Budapest, 1999. május 25.

Értelmiségi családban született, apja gépészmérnök volt. A fővárosban kereskedelmi érettségit tett, majd tíz éven át édesapja műszaki irodájában dolgozott, 1934-től különböző vállalati irodákban idegen nyelvű levelező és mérlegképes könyvelő beosztásban dolgozott. A zsidótörvények elfogadása után élelmezési szaktanácsadó propagandával foglalkozott, szakácskönyveket írt. 1938-ban belépett a Szociáldemokrata Pártba, 1945 után az SZDP Országos Nőbizottsága, majd a párt országos nőszervezete ellenőrző bizottságának tagja, a belvárosi nőszervezet elnöke volt. A háború után kinevezték a fővárosi közellátási kormánybiztosság vezetőhelyettesévé, az intézmények élelmiszer-ellátásának megszervezésével foglalkozott. 1945 nyarán rövid ideig a fővárosi ideiglenes törvényhatósági bizottság tagja is volt; a szociálpolitikai ügyosztály vezetőjének helyettese a városházán. 1945. november 4. és 1948. április 26. között a Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Bács-Bodrog megyei SZDP-listán megválasztott nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő volt. 1948. március 18-án kizárták a Szociáldemokrata Pártból, parlamenti mandátumáról lemondatták. 1948-től különböző vállalatok könyvelője illetve levelezője volt, majd német nyelvórákat adott.