Egerfarmos, 1913. január 11. – Debrecen, 1978. február 21.

Földműves családban született. Hat elemit és négy polgárit végzett szülőfalujában, majd 1936-ban téli gazdasági iskolát végzett; ugyanakkor belépett a Független Kisgazdapártba, megválasztották a helyi ezüstkalászos gazdakör elnökévé. 1938 és 1941 között a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete és a Magyar Dolgozók Országos Hivatásszervezete vármegyei szervezője. 1939-ben részt vett a választási küzdelmekben. 1940-ben az érdi KALOT–népfőiskolán tanult, csatlakozott az arany-és ezüstkalászos gazdák mozgalmához, vármegyei szervező és országos választmányi tag lett. 1942-ben belépett a Magyar Parasztszövetségbe, a Borsod vármegyei szervezet munkáját megválasztott elnökként irányította. 1945. november 4-én a Hajdú és Bihar megyei választókerületben választották nemzetgyűlési képviselővé. A Magyar Parasztszövetség Heves megyei igazgatója, 1946 szeptemberétől a Mátravidék című lap szerkesztőbizottsági tagja volt. 1947 nyarán kilépett az FKGP-ből és a Demokrata Néppárthoz csatlakozott, az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a párt programjával a Heves és Nógrád-Hont megyei választókerületben újra képviselő lett, a DNP 1949. február eleji önfeloszlatása után párton kívüli képviselő maradt. 1949 tavaszától folytatta gazdálkodását, nem lépett be a termelőszövetkezetbe, földjének egy részét azonban tagosították. Kisgazda illetve demokrata néppárti múltja miatt egy ideig Nagyfán internálták. 1956 októberében a helyi forradalmi bizottság tagja lett, hozzákezdett a Demokrata Néppárt újjászervezéséhez. 1956 novemberében Debrecenben megverték, Tökölre és Kistarcsára internálták. Kiszabadulása után egy évig rendőri felügyelet alatt ált. Mindvégig elzárkózott a Hazafias Népfronttal való együttműködéstől.