Újpest, 1925. június 22.

Munkáscsaládban született. Négy polgárit végzett, 1940-től a Hattyár Gépgyárban volt műszerésztanonc, majd segéd. 1945-től az Egyesült Izzóban, szakmájában dolgozott, belépett a Magyar Kommunista Pártba. 1949-ben került a Külügyminisztériumba, mint tisztviselő, elvégezte a Lenin Intézetet. 1955-ig az MDP KV Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának helyettes vezetője, 1955. júliustól a BM-ben dolgozott, közben 1951–1952-ben pártfőiskolára járt. 1956-ban diplomáciai szolgálatot vállalt, New Yorkban II. illetve I. osztályú külügyi tanácsos, a magyar ENSZ misszió tanácsadója.. 1960-tól az MSZMP KB Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, 1962. november 24. és 1963. december 5. között a KB Külügyi Osztály vezetője volt, majd ismét külszolgálatra irányították. 1964-től 1970-ig athéni rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, 1970-ben külügyminiszter-helyettessé nevezték ki, 1974-től a New Yorki állandó magyar ENSZ képviselet rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. Megbízatása alól felmentették, mert 1980-ban ismét a külügyminiszter helyettese lett, 1984-től 1988. évi nyugdíjazásáig a Magyar Népköztársaság athéni nagykövetségét irányította.