Budapest, 1923. október 25. – Budapest, 2008. október 10.

Apja borbély volt. Hat elemit és három évig szűcs tanonciskolát végzett. 1937-ben lett a Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagja, 1940-től a párt VII. kerületi ifjúsági csoportja titkárának választották, az Országos Ifjúsági Bizottság instruktora lett. 1942-ben csatlakozott az illegális kommunista párthoz, júniusban letartóztatták, 10 hónapig internálótáborban volt, majd három évre ítélték. 1944 végén Bajáról tért haza a fővárosba, három hónapos pártiskolát végzett. 1945-től előbb Szegeden, majd Debrecenben végzett pártfeladatokat, a megalakult Magyar Kommunista Párt Központi Vezetősége ifjúsági instruktorának nevezték ki. 1945. júliusban lett a MADISZ budapesti titkára, majd 1946. márciusban az MKP, majd az MDP országos ifjúsági titkárává választották, posztja 1949. augusztusban szűnt meg. 1948. márciusban lett a Magyar Ifjúsági Népi Szövetség főtitkára 1950. júniusig. Az 1949. május 15-i országgyűlési választásokon a Magyar Függetlenségi Népfront országos listáján választották törvényhozóvá. 1950 és 1952 között elvégezte az MDP két éves pártfőiskoláját, majd a Dolgozó Ifjúság Szövetsége KV titkára 1956-ig. Az 1956-os forradalom leverése után, 1956. decembertől a Belügyminisztérium előadója, a BM Állambiztonsági Titkárságának vezetője; a Művelődésügyi Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Főosztály főosztályvezető-helyettese 1962-ben lett, emellett a Budapesti Műszaki Egyetem Tudományos Szocializmus Tanszék szakcsoportvezetője volt. 1964-től tanszékvezető egyetemi docens, 1975-ben lett tanszékvezető egyetemi tanár, 1979 és 1989. augusztus 31. között egyetemi tanár volt. 1959-ben hároméves pártfőiskolát végzett és marxizmus-leninizmus oktatói oklevelet szerzett; 1967-ben lett a történelemtudományok kandidátusa.