Budapest, 1914. február 4. – 1982

Apja kétszáz holdon földet bérelt Nemesgulácson. A fővárosban érettségizett 1931-ben, 1934-ig jogi tanulmányokat folytatott; 1933–1934-ben fél évig Párizsban élt, a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karán abszolutóriumot szerzett, majd 1934 őszén tanulmányait abbahagyva átvette a családi földbérlet vezetését. 1942. júliusban, majd 1944. októberéig munkaszolgálatot teljesített Erdélyben, 1945. márciusig a kolozsvári Józsa Béla Szabad Színpad munkaközösségének volt tagja. Hazatérése után, 1945. áprilisban lett tagja a Magyar Kommunista Pártnak, átigazolták az MDP-be, belépett az MSZMP-be. 1945. szeptemberig Gödöllőn a mezőgazdasági termelés megszervezésével foglalkozott, majd a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából Zala megyében termelési miniszteri biztos volt 1946 augusztusáig. Bekapcsolódott a FÉKOSZ megyei bizottsága és az MKP megyei apparátusa munkájába, utóbbi megbízásából a közigazgatás felelőse volt. A fővárosba visszahelyezve a FÉKOSZ országos központjában dolgozott, előbb a munkaközvetítési osztály helyettes vezetője volt, 1947-ben nevezték ki titkárságvezetőnek. 1947. októberben kezdte el a hat hónapos pártiskolát, 1948. áprilisban az MDP központban az agrárpolitikai bizottság titkárságának helyettese vezetője, októbertől a mezőgazdasági és szövetkezetpolitikai osztályon a termelési alosztály vezetője volt. 1949. szeptemberben, az Országos Tervhivatalban a mezőgazdasági főosztály vezetője; 1950. augusztusban nevezték ki a Gödöllői Mezőgazdasági Akadémia igazgatójává. 1951. augusztus 11-étől a földművelődésügyi miniszter helyettese 1953. augusztus 15-ig, majd ugyanott a terv főosztály, később a terv és közgazdasági főosztály vezetője 1960. februárig. Ekkor ismét kinevezték a földművelésügyi miniszter helyettesévé, 1962. február 15. és 1967. április 15. között a miniszter első helyettese, majd  1976-ig az Országos Tervhivatal elnökhelyettese volt. 1957-től az MSZMP KB Agrárpolitikai Bizottság tagja volt, 1967-től a Közgazdasági Bizottság tagja volt.