Zirc, 1922. február 19. – Szombathely, 1979

Apja részes arató, majd napszámos volt. Hat elemit végzett, majd napszámos és gyümölcskertész a zirci apátságban, kőművesek mellett segédmunkás, majd 1940 és 1943. július között Pápán mezőgazdasági szakiskolát végzett. 1943. októbertől katonai szolgálatot teljesített, leszerelése után, 1944. májustól földművesként dolgozott, majd. 1945. február 15-ig gazdaságvezető volt. Tagja a zirci földosztó bizottságnak. Egyénileg gazdálkodott Aklipusztán, Korombapusztán, majd egy évig telepvezető volt. 1947 májusában Zirc–Aklipusztán földműves-szövetkezetet szervezett, előbb termelési felelős volt, majd 1948 tavaszától 1950. februárig könyvelőként és terménykereskedőként dolgozott; 1949. februárban részt vett egy hónapos földműves-szövetkezeti tanfolyamon. 1950. februárban a megalakított Hajnal Tsz tagja, megválasztották a termelőszövetkezet elnökévé, elnökképzőt végzett; tagja lett a Magyar Dolgozók Pártjának. 1953 januárjában, Veszprémben három hónapos pártiskolára küldték. 1952-ben elkezdte a keszthelyi mezőgazdasági technikumot, de tanulmányait nem fejezte be. Az 1953. május 17-i országgyűlési választásokon a Magyar Függetlenségi Népfront Veszprém megyei listáján pótképviselővé választották, behívására 1954. januárban került sor.  Átigazolták az MSZMP-be. 1958. november 16-án a Hazafias Népfront Veszprém megyei listájáról ismét tagja lett a törvényhozásnak.