1921

Földműves családban született. Négy középiskolát végzett, 1945 előtt napszámosként kereste kenyerét. 1942-ben vonult be katonai szolgálatra. 1945-ben került szovjetunióbeli hadifogságából. A következő évben belépett a Szociáldemokrata Pártba, majd 1947-től a Magyar Kommunista Párt tagja volt, egyhónapos pártiskolába járt. 1949-ig bányában dolgozott, majd kinevezték Kalocsa polgármesterévé. 1950-ben Komárom megye alispánja, akkor Komárom megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága elnökévé javasolták megválasztani.